South Sea

South Sea

fredag 30 januari 2015

Tack för alla glada tillrop! Thanks for all respons!

Tack alla för kommentarer och mail, som jag idag har kunnat ta del av för första gången.
Ombord på båten går det inte att ta emot mail, men jag lyckas ibland ta mig in på Bloggen
och kan då läsa kommentarena.
Thank you for your comment and mail that I have been able to read for the first time today. 
On board the ship I get no access to my mail but manage sometimes to get in on the Blog
To read the comments.

Big hugs to you all!
Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar