South Sea

South Sea

torsdag 2 mars 2017

Lake SentaniJayapura ,tidigare Hollandia,Kota Baru, Sukarnopura med 350 000
Invånare är huvudorten i Papau, Indonesien.
Här ser det väldigt annorlunda ut mot en liten bit längre bort längs kusten.
Papau, Indonesien är industrialiserat med en stor hamn, lyftkranar, lastbilar
skräp, vattenflaskor och burkar i vattnet, precis som i alla andra länder i 
denna del av världen. 


Sentani sjön, en sötvattenssjö en kort bussresa ifrån båthamnen. Här 
ligger hus längs hela sjön, på stolpar i vattnet. Vad livnär sig människorna på?
Fiske? Det lär ha funnits riktig svärdfisk här tills för ett tiotal år sedan.
Sådana med sågtänder på svärdet. Heter det kanske sågfisk?!
Dom är utfiskade men i sjön finns fiskarter, som inte finns någon annan stans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar