South Sea

South Sea

fredag 13 februari 2015

MaoriDenna väktare står utanför entren till den marae vi blivit inviterade till.


Mangamuka stammens MARAE.

Den sista utflykt jag gjorde var i onsdags den 11/2 2015
Mangamuka stammen är en av många Maori stammar på Nya Zealands absoluta nordtipp.
Maorifolket kom för ca 800 år sedan i sina enkla stora båtar, som kunde rymma 100 personer,
ifrån Rarotonga, som är den ö Söderhavet som ligger närmst NZ. Det är svårt att förstå hur dom klarade av de seglatserna.
Stammarna var lika många som familjerna och landet delades upp dem i mellan.
Maraen är inte en religiös byggnad i vår mening men här samlas man för att dels dryfta det som behövs  men också för att vörda sina anfäder.
Väggar och tak är snidade och ibland målade. Kvinnan längst fram är en anmoder och mannen bakom henne, som jag tror kallas Tapu. Jag såg genast Jätten Finn i Lunds domkyrka framför mig, bärande kyrkans valv.
Maorifolket, som var urinvånare då de engelska kolonisatörerna kom, blev liksom alla ursprungsfolk i historien illa behandlade. Inte förrän i modern tid har de fått tillbaka både land och rättigheter.

Det finns mycket spännande att läsa om detta folk.


The MARAE of the Mangamuka tribe.
My last visit was to expirience the Maori culture. Wednesday Feb 11 2015
TheMangamuka tribe is one of many who lives in the very northern part of New Zealand.
They are proud to say they came 800 years ago to this place from Rarotonga the most southern of 
The Pacific island. They came in simple but very decorated boats and inhabitad the northern island.
There are as many tribes as families.
The Marae is not like a church. Hear the people gather at all occasions. They also worship their 
ancestors here.
The Maoris were not treated well by the english who came in around the 1800 and have not until
now, in modern time, got their rights and the land they had taken as their back. 


There is a lot of interesting litterature on this people.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar