South Sea

South Sea

måndag 2 februari 2015

Out into the Pacific again

Genom denna smala passage hjälpte en sk. Pilot kaptenen att med god fart ta sig ut i 
Stilla Havet igen. Piloten är en inhyrd man med kännedom om alla faror i området.

Through this narrow passage a "Pilot" helped the Captain in good speed out into the Pacific again.
It was quite exciting! The Pilot was a native with knowledge of the waters.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar