South Sea

South Sea

torsdag 12 februari 2015

Te Mahuta Ngahere / Fader i skogen / Kauri tree

Kauri trädet växer i urskogen längst norrut på Nya Zealands norra ö. Ett barrträd med små "löv".
Träden kan vara ett par tusen år gamla, ha en omkrets på 10 m och en höjd på 50 m.
Dom växer spikrakt och fäller sina rakt utstående grenar ju högre trädet blir.
Så blev skogar med dessa träd skövlade i slutet av 1800-talet. Man behövde bara ett enda 
träd till fem hela hus och allt virke utan knastar.
Nu är träden skyddade. Icke en flaggstång eller en mast längre. Det är mäktigt att se denna  
Skogens fader. I Australien har jag sett liknande. Det största lär ha haft en omkrets på drygt 
25 meter men brann upp 1890.

The Kauri tree grows in the forrest-djungle in the northern island of New Zealand. A pine tree 
with small "leaves". The trees can be thousand of years old, a circumference of 10 m and 50 m
high. It grows "death straight" and drops its branches while growing.
One tree could be enough for five houses and the forrest lost many trees in the late 1800.
Now they are well taken care of. It is powerful to see this "Father of the forrest". 
The largest is said to have had a circumference of 25 meter but burned 1890.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar