South Sea

South Sea

torsdag 25 februari 2016

Olika sätt att begrava de döda. Different burials.Detta är en offerplats med monoliter. De äldsta symboliserar över 100 
generationer. Runt platsen byggs nya små hus upp, där de döda skall vila
undertiden bufflarna slaktas. Ingen begravs här utan förs i kistor till
bergväggen, där de hängs upp. När kistorna åldrats faller de ner i sina rep.


This is a place for the rite with buffalos. None are burried here but in 
the little house being built the dead rest untill the rite is over and then
 they are laid in a coffin and are tied up against the mountain wall.
Eventually the coffins deteriorate and fall down.
Här är två små spädbarn begravda i ett stort träd. Om de ännu 
inte fått tänder begravs de i trädet med en liten dörr äv brädor.
Trädets sav ger dem kraft att komma till Paradiset.

Here two children has been buried in a big tree. If they have not
gotten any teeth they may be buried like this.
The sap from the tree will give them strength to get to Paradise.Här är ett annat sätt att begrava de döda på. I bergväggen har man tagit 
ut hål, ibland stora nog för familjemedlemmar en lång tid framöver.

Here is another way of burial. In this wall in the mountain are holes, large 
enogh for all family members in years to come. 


10 stycken döda välkomnar med öppna händer in till himmelriket.
Efter 40 år får de nya kläder samtidigt som mumierna i gravkammaren.

10 dead persons says wellcome with open hands. After 40 years they
Get new clothes at the same time as the mimmies.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar