South Sea

South Sea

söndag 14 februari 2016

Simbu kvinna, Simbu woman


Simbu kvinnorna bär huvudbonader med fjädrar från röda papegojor
och stjärtfjädrar ifrån Prinsessan Stephanie paradisfågeln. Varje 
knippa fjädrar är ifrån EN fågel.
Fjädrarna sticks ner, ibland som här, i en stickad eller virkad enkel mössa.
När huvudbonaden inte används, tar man av alla fjäderknippena och 
lägger dem mellan bananblad. Därpå i en kartong. Man är mycket 
varsam med dem och ibland har man tom. i sin bostad med jordgolv,
i golvet ett hål, som man lägger allt i och täcker det med jord.
Om det skulle brinna i huset, byggt helt av organiskt material, så kan 
man gräva fram allt efter branden!
Åtta kvinnor sjöng för oss en välkomstsång. Dom var så lyckliga 
att vi var där och när denna kvinna berättade att det var fem år sedan
en utlänning varit där, så kom det tårar hennes ögon, när hon höll 
våra händer. 

The Simbu women wear headdresses made up of red parrot feathers
and tailfeathers from Princess Stephanie bird of Paradise. Every 
little bunch of two feathers are from ONE bird.
The feathers are put down into a, like here croched simple hat.
When not in use all feathers are put between banana leaves and in 
a box. They are handle very carefully and are sometimes even put 
into a hole in the clay floor and then covered up with soil. If there
would be a fire in the house, built totally of organic material, it will be safe!
Eight women sang us a song of wellcome. They were so happy we 
were visiting. It was five years since a foreigner had been there.
When she told this tears came to her eyes when holding our hands.


The male Princess Stefanie bird of Paradise with it's two tail feathers.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar