South Sea

South Sea

måndag 29 februari 2016

Satonda och Moyo island. 29/2 2016

Sista stoppen på min resa .


Kvinnorna kallar till möte med långa bambukäppar. Det låter 
som trummor när de slår i takt i sidorna på karet där dom 
har lagt ris. Ris, som skall stötas föt att skilja skalet fråm kärnan.

The women are calling. It sounds like a beat on drums when 
they hit the walls of the wooden log they use for preparing 
the ricekernels.


Dansande män i gyllene dräkter. Alla barnen är stumma av beundran.

Dancing men in golden costumes! All children marvel at the performance.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar