South Sea

South Sea

söndag 14 februari 2016

Tok Pisin

Tok Pisin, talas av 4 millioner människor på Papau Nya Guinea.
Det är sedan PNG blev fritt,ett av de tre officiella språken. 
De andra är Motu och Engelska. Vi kallar språket Pidginengelska.
Språket utvecklades under sent 1800-tal då många kom från 
olika delar av Australien och övärlden runt omkring. De var alla 
arbetare på socker och copraplantagerna, i guldgruvorna osv.
Det blev som ett sorts slang, som alla förstod och har utvecklats
till ett akademiskt erkänt språk, som jag tycker är roligt att höra.
Det är förenklat och har bara presens, imperfekt och futurum.
Talas och skrivs som det låter. Tex. laik= like
Vissa ord kommer från andra språk och vissa har utvecklats själv.

Här några exempel:

haus sik = hospital,  buk = book,   plis = please,  gutbai = goodbye

pul long kanu = paddle (or row a canoe)    

You  laikim wanem samting? = do you want something?    
Lättare att läsa sakta, än att första när det talas och väldigt fort.

P.s. Min pappa sa ofta:" Han är en riktig kanak".
Kanak = uneducated village man!!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar