South Sea

South Sea

onsdag 17 februari 2016

The greeting by the women and the children.


Alla vinnor och barn väntar på något...
All women and children waiting for something...


och pojkarna utanför det "långa Huset"
and the boys in the "long House"


...så kommer dom, männen med stora tunga trätammar.
Trummorna dånar och alla börjar dansa.

...then they arrive. Men with huge trunks. To the beat of drums, very loud 
and all starts to dance.


Ceremonin med Mbis ( pålarna med de utskurna förfädernas andar)
framför det långa Huset.
Ljudet av trummorna, barnen, som rusar fra leran, alla kvinnorna ,som dansar
Och alla vi som med förundran står alldeles förstummade! Vilken fest!
1600 människor bor i byn Syuru och idag är alla här.

The Mbis pole ceremony is in the center in front of the "long House".
The beat of the drums, children rushing in the mud, all women dancing
and all of us absolutly astonished! What a party!
There are 1600 people living in this village and today they are all here.1 kommentar: