South Sea

South Sea

torsdag 25 februari 2016

Toraja land. Toraja country. Rantepao, Bori, Marante, Botu, Kete'kesu, Lamo

I byarna som bebos av Toraja folket ligger alla hus på rad med huvudingången mot norr.
In the Torajan villages all houses are exactly placed with the entrance facing north.


Detta hus tillhör en Familj av högsta klassen. Den svartvita vattenbuffeln 
symboliserar rikedom och alla horn visar hur många bufflar, som offrats 
vid dödsriterna.

This house belongs to a Noble Family. The black and white buffalo head 
symbolises wealth andall the horns showes how many animals that have 
been killed in the rites for the dead.Alla käkar likaså. And all the jaws as well.

The 450 000 people of Taranja live in the Sulawesi highlands. Extended
 families, they marry within class, eg. forth cousins, live together in a small
village around "the big house" the tongkonan. I am standing outside an 
old one.
The people are the Noble, the Commoner and the Lower.
( used to be the slaves)

Taranjafolket lever i Sulawesis högländer. Släktingar, gifter sig inom sin 
klasstillhörighet och inom den egna släkten med tex. kusin i fjärde led, 
lever tillsammans i en liten by belägen runt byns största hus, tongkonan. 
Jag står här utanför ett gammalt hus som använts i flera generationer.
Folket är strikt uppdelat efter en högsta klass, medelklass och lägsta klassen, 
som förr var slavar.

Taranjafolket kristnades av holländarna först runt 1950, när muslimerna 
försökte tvinga dem att bli muslimer. Trots att de är sk. kristna så utöver 
de sin anfäderstro Aluk To Dolo, som betyder Anfädernas väg. 
Inte förrän på 70-talet kom de första turisterna. Nu kommer turister 
för att se och uppleva deras ritualer, som är otroligt svåra att förstå.

Husen de bor ihar alla entren mot norr. På sydsidan finns ett rum avsett 
för de döda. De finns faktiskt i det rummet och tas om hand av familjen. 
De får dagligen mat och en gång om året tvättas de rena och får nya kläder. 

Så kan det gå flera år innan de begravs eftersom själva begravningen 
är en fest,som pågar i flera dagar med ett par tusen gäster (om den döde 
tillhör högsta klassen).
Till festen hör det att man skall offra ett antal bufflar, grisar och höns.En buffel 
kostar lika mycket som en bil! En riktigt fin buffel är en Mercedes enl. vår guide!
Efter festen fördelas allt kött i förhållande till den klass man tillhör.

The Taranja people were christened by the dutch as late as around 1950 
but still are most known for the way the celebrate the ancestors in what 
is called Aluk To Dolo, a belief very hard to understand.

The  houses all have an entrence for people facing north. At the south
 side of the house is a room for those who are dead. They are actually 
in that very room and are being taken care of every day for years untill the 
family has enough wealth to bury them. Once a year they are being washed 
and given new clothes.

After several years is the funeral party(!) with thousands of guest.
Buffaloes, pigs and chickens will be killed and later distribuated to the 
people according to their class. Lower class getting smaller parts.
The cost of these funeral are extremely high, a buffalo cost as much 
as a car we are told.
1 kommentar: